Fælles visuel identitet

Fælles designelementer

Styrelserne har nogle fælles designelementer (fx font og billedstil), som de alle deler. Se de fælles designelementer nedenfor.

Fælles produktdesign

Opbygning af produkter som fx skilte, visitkort og mails er ens. De anvendes dog versioneret til hver styrelse. Se fælles produkter nedenfor.

Designelementer

Font

Styrelserne bruger specialfonten Academy hvor det er muligt. Herudover anvendes Arial.

Billedstil

Alle styrelserne i Skatteforvaltningen har den samme billedstil. Billederne er først og fremmest troværdige og enkle.

Krone

Kronen er et koncernfælles element, der bruges af alle styrelser i ministeriet samt departementet. I styrelserne bruges en hvid eller en blå udgave.

Produkter

Stillingsannoncer

I stillingsannoncer bruges der den mørkeblå farve, Academy-fonten og 5. element.

ID-kort

Skabeloner til ID-kort omfatter legitimationskort, pantefogedkort samt gæstekort.

Visitkort

Visitkort er opbygget ens for alle styrelser. Styrelsernes 5. element er placeret på kortenes bagside sammen med logo.

Mailudsendelser

Design af mailudsendelser er versioneret til både mobil- og desktop-visning.

Grafikker

Der står et grafikbibliotek til rådighed for alle styrelser. Grafikkerne er udarbejdet i mørkeblå og sand, og er dermed fælles for alle styrelserne.

Digitalt design

Digitale løsninger omfatter både styrelsernes hjemmesider, skat.dk og nyudviklede portaler.

Brevlinje

Der er udviklet en brevlinje, der definerer faste rammer for layout af breve og kuverter.

Guide til opbygning af PowerPoint præsentationer

Der er udviklet en inspirationsguide til udarbejdelse af PowerPoint-præsentationer.