Farver

Gældsstyrelsens farvepalette udgøres af mørkeblå, sand og rød.

Billeder

Alle styrelserne i Skatteforvaltningen deler samme billedstil, men har hver deres samling af billeder.

Logo

Logoet er udarbejdet i fonten Academy og de koncernfælles farver. Desuden er den koncernfælles krone integreret.

5. element

Det 5. element er et grafisk element, der er unikt for styrelsen.

Grafer

I grafer og diagrammer anvendes der gradueringer af den mørkeblå og den røde farve.