5. element

Det 5. element er et grafisk element, der er unikt for styrelsen.

Alle styrelsernes 5. elementer er bygget ud fra en streg. Gældsstyrelsens 5. element er en streg, der består af tre dele, hvor farven gradueres. Størrelsen på de tre dele kan varieres i forhold til hinanden.

Gaeldsst_element_1_roed_RGB.png
5. elementet med ens størrelse på de tre dele (version 1).
Gaeldsst_element_2_roed_RGB.png
5. elementet med forskudt størrelse på de tre elementer (version 2). Det er også tilladt at forskyde delene på anden vis (se nedenstående regler for udformning).

Hvordan bruges det 5. element?

Det 5. element er et grafisk element, der kan sættes ind i forskellige sammenhænge og på diverse materialer, hvor man ønsker at brande styrelsen. Det er bl.a. inkorporeret på visitkort, i powerpoint og publikationer. Det kan ligeledes bruges i diverse former for merchandise og annoncer.

Der er også materialer, hvor det ikke anvendes, eksempelvis i breve og på blanketter.

Regler for udformning og anvendelse af 5. elementet

Der ligger to forskellige udformninger af 5. elementet til download her på siden, hver i tre farver (rød, mørkeblå og hvid), men det er tilladt at udforme 5. elementet på anden vis, så længe nedenstående regler for udformning overholdes. Farven kan dog ikke ændres til andre end de anvendte (rød, mørkeblå, hvid).