Logo

Logoet er udarbejdet i fonten Academy og de koncernfælles farver. Desuden er den koncernfælles krone integreret.

Gaeldst_logo_LARGE_horisontal_RGB_BLUE_SAND.png

Tilgængelighedskrav

Der er to versioner af logoet i den blå/sand udgave. I versioner der er markeret med AA er der anvendt en mørkere sandfarve, der gør, at logoet lever op til de tilgængelighedskrav, der stilles til digitale platforme. Det AA-markerede logo er dog kun til anvendelse på digitale platforme. I øvrige sammenhænge bruges den version, der ikke har AA-markeringen.

Krone

Kronen kan bruges som element isoleret fra logoet. 

Placering og respektafstand

Der er defineret regler for placering af logo og respektafstand omkring logoet. Reglerne gør sig gældende for alle styrelserne. 

Regler for brug af forskellige logostørrelser

Alle versioner af logoer kommer i to forskellige størrelser: original og lille. Du skal bruge den originale version, hvis logoets højde er lig med eller over 10 mm. Den lille version af logoet bruges i de tilfælde, hvor logoets højde er mindre end 10 mm.