Grafer

Farvepaletten i Motorstyrelsens grafer og diagrammer består af gradueringer af den mørkeblå og den grønne farve.