Om designet

Nøgleordene for styrelsernes visuelle identitet er troværdighed og myndighed.

Grundstenen i den visuelle identitet for styrelserne er at sammenkæde styrelserne via et fælles udtryk og en stærk koncernfælles identitet. Designet skal frem for alt udstråle troværdighed og myndighed. Det er derfor et enkelt og rent design bygget op omkring elementer, som deles af alle styrelserne. Eksempelvis er fontbrug, billedstil og logoopbygning fælles.

Fælles udgangspunkt

Styrelserne deler også to grundlæggende farver. En mørkeblå, som er den primære farve for alle styrelserne, og en sandfarve, der bruges sekundært. Det er derfor også disse to farver, der indgår i logoerne. Hver styrelse har herudover en individuel signalfarve, der kan anvendes i begrænset omfang, hvor der er brug for et yderligere blikfang. Det kan eksempelvis være til en knap i digitale løsninger. Det er dog væsentligt at pointere, at alle styrelserne har mørkeblå som den primære anvendelsesfarve.

Koncernfælles identitet og styrelsesidentitet

De visuelle identiteter er udviklet således, at de kan anvendes i en nedtonet version, hvor de koncernfælles træk primært anvendes, og styrelserne vil ligne hinanden meget. Dette vil fx gøre sig gældende i breve udsendt fra styrelserne. Men man kan også vælge at skrue op for styrelsens særkende og egne identitetsskabende elementer i materialer, hvor dette ønskes. Det kan fx være i kampagnematerialer eller i rekrutteringsmateriale, hvor individuelle farver og grafiske elementer (styrelsernes 5. element) i højere grad kan anvendes, hvis det ønskes.

Spørgsmål til designet

Har du spørgsmål til udformning eller anvendelse af designet, eller mangler du specifikationer eller skabeloner, kan du kontakte Forretningskommunikation og Digitale Kanaler i departementet.