Grafer

Farvepaletten i Skattestyrelsens grafer og diagrammer består af gradueringer af den mørkeblå og den highlight blå farve.