Grafer

Farvepaletten i Toldstyrelsens grafer og diagrammer består af gradueringer af den mørkeblå og den gule farve.