Logo

Logoet er udarbejdet i fonten Academy og de koncernfælles farver. Desuden er den koncernfælles krone integreret.

Vurdst_logo_LARGE_horisontal_RGB_BLUE_SAND.png

Tilgængelighedskrav

Der er to versioner af logoet i den blå/sand udgave. I versioner der er markeret med AA er der anvendt en mørkere sandfarve, der gør, at logoet lever op til de tilgængelighedskrav, der stilles til digitale platforme. Det AA-markerede logo er dog kun til anvendelse på digitale platforme. I øvrige sammenhænge bruges den version, der ikke har AA-markeringen.

Krone

Kronen kan bruges som element isoleret fra logoet. 

Regler for brug af forskellige logostørrelser

Alle versioner af logoer kommer i to forskellige størrelser: original og lille. Du skal bruge den originale version, hvis logoets højde er lig med eller over 10mm. Den lille version af logoet bruges i de tilfælde, hvor logoets højde er mindre end 10 mm.